Shiatsu

TRATTAMENTI

SHIATSU

su appuntamento

Singing Bowl Sound Healing_edited.jpg

MASSAGGIO SONORO CON PILLOLE DI SHIATSU

su appuntamento